Prednison afbouwen

prednison afbouwenHet is belangrijk dat na langdurig prednison-gebruik, er rustig wordt afgebouwd met de prednison dosering. Wanneer er van een normale dosering na lang gebruik ineens geen prednison meer wordt toegediend, kunnen er serieuze problemen optreden in het lichaam.

Prednison lijkt zeer sterk op de hormonen die het lichaam zelf produceert in de bijnier. Specifieker nog, in de schors van de bijnier. Deze hormonen lijken zelfs zo sterk op prednison, dat ons lichaam prednison ziet als een eigen hormoon. Wanneer er prednison wordt gebruikt, ziet het lichaam ineens veel meer hormonen dan het zelf eigenlijk van plan was te maken. Om dit te compenseren, gaat het lichaam zelf minder hormonen maken. Er is immers al voldoende hormoon aanwezig in de vorm van prednison.

Het lichaam wordt in zekere zin lui en kan zeker bij langdurig gebruik vrijwel helemaal stoppen met de productie van bijnierschors-hormonen. Prednison afbouwen is daarom een vereiste. Het lichaam krijgt zo de kans de productie van de eigen hormonen weer op gang te brengen.