Prednison stootkuur

Een prednison stootkuur is een korte kuur prednison, met een hoge dosering. De kuur duurt meestal maar enkele dagen tot maximaal één tot twee weken. De dosering is daarbij hoger dan bij normale kuren. Meestal gaat het om een dosering van ongeveer 30 tot 80 mg prednison per dag.

Er wordt voor een prednison stootkuur gekozen als er een sterke verslechtering van de toestand van de patiënt optreedt. In dergelijke gevallen is er alles aan gelegen om de toestand niet nog verder te laten verslechteren. Een stootkuur biedt hierbij uitkomst. De kans op bijwerkingen is bij een prednison stootkuur op zichzelf niet erg groot. Hoewel de dosering hoog is, is de gebruiksduur kort. Enkel bijwerkingen die bij kort gebruik kunnen optreden zijn ook mogelijk bij stootkuren. Het gaat hier om de bijwerkingen die al bij kort gebruik kunnen optreden.

Een prednison stootkuur kan worden toegediend in de vorm van capsules, maar ook met injecties. Lees hierover meer op de pagina prednison toediening.