Prednison en alcohol

De combinatie tussen prednison en alcohol levert in principe geen problemen op. Er treden geen extra bijwerkingen of overgevoeligheden op wanneer u zowel prednison als alcohol gebruikt.

Toch is het wel belangrijk beter na te denken voor u alcohol gebruikt in combinatie met prednison. U gebruikt prednison namelijk met een reden. Ga voor alcohol-gebruik eerst na of het verstandig is om alcohol te gebruiken in combinatie met de aandoening, ziekte of toestand waarin u verkeert. Raadpleeg bij onzekerheid eventueel uw arts voor meer informatie hierover.

Voor een combinatie van prednison en veel alcohol is het ook verstandig een arts te raadplegen. Hoge hoeveelheden alcohol in het bloed hebben wellicht andere gevolgen voor uw lichaam dan lage hoeveelheden alcohol. Prednison en alcohol is mogelijk, maar wees altijd bewust van de gevaren van alcohol, zeker in combinatie met uw huidige gezondheid.