Prednison bijwerkingen

Prednison wordt wereldwijd veel gebruikt en is een sterk medicijn. Helaas veroorzaakt prednison ook bijwerkingen. De meeste bijwerkingen treden pas op bij langdurig gebruik. Deze bijwerkingen zijn ook het zwaarst. Bij zeer kort gebruik, dat wil zeggen enkele injecties of innames, treden er waarschijnlijk geen bijwerkingen op.

Prednison bijwerkingen bij kort gebruik

Maag- en darmklachten: Prednison kunt u het best innemen vlak voor of na een maaltijd. De kans op maag- en darmklachten is dan het kleinst. Maag- en darmklachten uitten zich in buikpijn en een verhoogde kans op maag- en darmzweren.
Stemmingswisselingen
Diabetesverschijnselen: Prednison is sterk lijkend op de lichaamseigen bijnierhormonen. Deze spelen onder andere een rol in de glucosehuishouding. Prednison kan dit tijdelijk beïnvloeden.
Slechte wondgenezing: Het immuunsysteem wordt verzwakt door prednison. Ook delen van de wondgenezing behoren tot het immuunsysteem en worden dus verzwakt.
Vatbaarder voor bacteriële- en schimmelinfecties: Het immuunsysteem wordt verzwakt door prednison.
Uitgestelde menstruatie bij sommige vrouwen
Verhoogde bloed- en oogbaldruk: Normaal gesproken enkel bij mensen die hier al gevoelig voor zijn

Prednison bijwerkingen bij langdurig gebruik

Bij langdurig prednison gebruik kunnen alle bovengenoemde bijwerkingen ook optreden. Verder kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
Gewichtstoename: Gewichtstoename onstaat door verstoorde glucosehuishouding.
Dikker gezicht
Dunnere huid
Botontkalking: Botontkalking (osteoporose) ontstaat door een verstoorde bijnier hormoonhuishouding.
Spieratrofie: De spieren worden dunner en zwakker.
Verminderde werking van de bijnierschors: Zorgt vervolgens voor de zojuist genoemde botontkalking.

Christof Majoor, longarts in het AMC ontdekte dat het gebruik van Prednison een effect heeft op de stolling van het bloed. Dit kan leiden tot longembolie.

Prednison is sterk lijkend op hormonen uit de bijnierschors. Het lichaam kan bij prednison-gebruik “voelen” alsof er al voldoende hormonen worden geproduceerd, terwijl het in werkelijkheid om prednison gaat. Als gevolg hiervan stoppen de cellen in de bijnierschors met het produceren van hormonen. Dit effect is meestal tijdelijk. De productie van het lichaam zelf komt vanzelf weer op gang. Wel is het belangrijk dat prednisonkuren worden afgebouwd.

Lees hierover meer op de pagina prednison afbouwen.